KoNlike-คนไลค์ คนชอบ คนมันชอบก็เลยไลค์

เว็บไซต์ KoNLike.com – คนไลค์ ร่วมอัพเดทเรื่องราวดีๆ และเรื่องที่น่าสนใจ แนวคิด คติสอนใจ การทำมาหากิน ข่าว สมุนไพร การเกษตร โดยในบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมดนี้ ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น

 

จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน