เปิดตำนาน ๕ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ แสดงปาฏิหาริย์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้กราบไหว้

พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพแทนพระพุทธเจ้า ในตำนานเรื่องพระแก่นจันทน์ได้พรรณนาเรื่องพระพุทธรูปองค์แรกไว้ว่า ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถี ทรงรำลึกถึงพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก จึงโปรดฯให้ช่างหาไม้แก่นจันทน์หอมที่ดีที่สุด มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอันงดงาม มีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธองค์ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานยังพระราชมณเฑียร

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน พระพุทธรูปจึงเป็นตัวแทนของพระศาสดาให้เราศาสนิกชนได้เคารพบูชา กราบไหว้ ซึ่งมีคำกล่าวว่า ไหว้เทพยดาองค์ใดก็หาได้ประเสริฐเสมอเหมือน พระพุทธเจ้า เพราะแม้แต่เทวดายังเคารพนบน้อบพระองค์ วันนี้เราจึงขอพาท่านไปรู้จัก ๕ พระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ดังต่อไปนี้

    ๑.หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธรองค์หนึ่งที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารเป็นพระพุทธรูปที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิ่งขวัญของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แต่เดิมหมู่บ้านคนน้อยมาก การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก เมื่อหลวงพ่อโสธรมาประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรแล้ว ประชาชนชาวเรือนับถือว่า ถ้าได้บอกขอต่อหลวงพ่อโสธรแล้ว สินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องเป็นเทน้ำเทท่า เรือแพที่ผ่านไปมาในแม่น้ำพอถึงที่ตรงกับโบสถ์หลวงพ่อโสธรแล้ว ผู้ที่นิยมนับถือและเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธร

    คำอาราธนาหลวงพ่อโสธร

กายานะ วาจายะวะ วาโสธะรัง

นามะ อิติปาริหะ ริยะกาง

พุทธธะรูปัง อะหังปิ

________

    ๒.หลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ พระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วย

“พระพุทธชินราชพระพุทธชินศรีสองพระองค์นั้นงามแหลมแก่ตามมากกว่าพระพุทธรูปใหญ่น้อยบรรดามีในแผ่นดินสยามทั้งปักษ์ใต้ ฝ่ายเหนือ และตลอดกาลนานมาถึง 900 ปีมีผู้เลียนปั้นเอาอย่างไปมากก็หลายตำบล จะมีพระพุทธรูปที่คนเป็นอันมากดูเห็นว่าเป็นดีเป็นงามกว่าพระพุทธชินราชพระพุทธชินศรีสองพระองค์นี้ก็ไม่มี…” –พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    คาถาบูชาพระพุทธชินราช

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ

ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง

สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง

อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ

อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม

_________

    ๓.หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรจ.สมุทรสงคราม

“หลวงพ่อบ้านแหลม”

พระพุทธปฏิมากรเป็นพ่อบ้านเมืองยกย่องนับถือเป็นที่เคารพสักการบูชาเปรียบเสมือนเป็นพ่อของคนทั้งเมือง

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร หล่อด้วยทองเหลืองแบบสมัย สุโขทัยตอนปลาย ภายในโปร่งขนาดส่วนสูง ๑๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐานยืนอยู่บนแท่น ภายในพระอุโบสถวัดบ้านแหลม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สมัยก่อนเมื่อผู้ใดได้รับความเจ็บป่วย หรือทุกข์ร้อนประการใด ก็มากราบนมัสการบนบานต่อหลวงพ่อ ความเจ็บป่วยหรืออาการทุกข์ร้อนนั้นก็พลันหายไปหรือไม่ก็ทุเลาเบาบางลงจนเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวบทบูชาดังนี้

สะทา วะชิระสะพุททะวะวะ วิหารเร

ปติฏฐิตัง นะระเทโวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตตัง

พุทธรุปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

หรือจะบูชาด้วยบทนี้ ๙ จบ ก็ได้

คาถาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

นะมะระอะ นะเทวะอะ

_________ 

    ๔.หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒ คืบ ๘ นิ้ว สวนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้ว ของชางไม้ ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง

คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย

(ว่านะโม ๓ จบ) แล้วว่า..

อะระหัง พุทโธ โพธิชโย เสยะคุโน โพธิสัตโต มหาลาโภ ปิยัง มะ มะ ภะวันตุโน โหตุ สัพพทา

________

    ๕.หลวงพ่อสมปรารถนา วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นของหลวงพ่อโพธิ์ศรีวิไลย์ (หลวงพ่อสมปรารถนา)เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ที่มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่บังเกิดปาฎิหาริย์มากมายดุจเทพบันดาล ที่พระเกจิอาจารย์หนุ่มผู้มากด้วยบารมีธรรม พระอาจารย์มหาวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๙ วัดสว่างหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ขุดอัญเชิญขึ้นได้ที่วัดศรีวิไลย์ ในเช้าวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ก่อนวันวิสาขบูชา ๗ วัน พ.ศ.๒๕๕๖ (โดยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณว่า เป็นพระพุทธรูปเก่า อายุน่าจะประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ปี)…พระพุทธรูปองค์นี้ท่านพระอาจารย์มหาวัฒน์ กล่าวว่า มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะมีเทวดาท่านเฝ้าบริบาลรักษาหลายหมื่นองค์

    วิธีขอพรหลวงพ่อโพธิ์ศรีวิไลย์ หรือหลวงพ่อสมปรารถนา

ใช้พวงมาลัย ๓ , ๕, ๙ หรือ๕๖ พวง

หรือจะใช้ดอกบัวขาว ๓, ๕, ๙, หรือ๕๖ ดอก

พร้อมด้วยการปิดทองให้เลยอายุไปหนึ่งแผ่น

เมื่อเสร็จแล้ว ไหว้พระ และนั่งสมาธิครู่หนึ่ง แล้วอธิษฐานขอพร (เวลาอธิษฐานขอพรจิตต้องเป็นสมาธิ) หรือเพื่อความแน่ชัด ให้พูดออกเสียงให้ตัวเราเองได้ยินชัดเจน

พระคาถายานี (รัตนปริตร)

•ตั้งนะโม ๓ จบ

•ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

•ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

•ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ

ข้อมูลและภาพจาก tsood

ย้อนดูสถิติเลขออก วันศุกร์ บอกเลยงวดนี้ พลาดแล้วจะเสียใจ

อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก็จะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้ว สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 วันนี้ทีมข่าวสยามนิวส์เลยมีแนวทางของการออกเลขมาให้ได้ชมได้พิจารณากันคะ โดยวันนี้เรารวบรวมสถิติเลขออกวันศุกร์มาให้ได้อ่านกัน มาดูกันว่าจะมีเลขเด็ดอะไรกันบ้าง

1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 967134

เลขท้าย 2 ตัว 04

เลขหน้า 3 ตัว 643,779

เลขท้าย 3 ตัว 948,197

16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 989903

เลขท้าย 2 ตัว 16

เลขหน้า 3 ตัว 930,471

เลขท้าย 3 ตัว 140,876

1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 988117

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขหน้า 3 ตัว 553,310

เลขท้าย 3 ตัว 248,650

16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 218559

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขหน้า 3 ตัว 720,064

เลขท้าย 3 ตัว 205,489

2 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 759415

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 318,870

เลขท้าย 3 ตัว 723,589

16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 309915

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 007,388

เลขท้าย 3 ตัว 230,748

1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 451005

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 626,303

เลขท้าย 3 ตัว 601,257

1 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 143224

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 345,679

เลขท้าย 3 ตัว 278,195

16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 943142

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขหน้า 3 ตัว 626,878

เลขท้าย 3 ตัว 740,373

30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 377712

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 890,304

เลขท้าย 3 ตัว 477,769

16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 435286

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขหน้า 3 ตัว 596,366

เลขท้าย 3 ตัว 716,199

16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 240650

เลขท้าย 2 ตัว 42

เลขหน้า 3 ตัว 583, 493

เลขท้าย 3 ตัว 160, 043

1 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1 082460

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 169, 609

เลขท้าย 3 ตัว 302, 173

1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 066720

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 546, 390

เลขท้าย 3 ตัว 285, 852

16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 968630

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขหน้า 3 ตัว 457, 134

เลขท้าย 3 ตัว 412, 054

16 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1 244351

เลขท้าย 2 ตัว 74

เลขท้าย 3 ตัว 068, 398, 595, 877

1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1 766391

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขท้าย 3 ตัว 349, 576, 623, 637

16 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1 087523

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 150, 505, 112, 246

2 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1 103297

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขท้าย 3 ตัว 143, 158, 673, 797

1 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1 739804

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขท้าย 3 ตัว 502, 020, 256, 173

16 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1 321327

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 417, 945, 448, 201

1 มีนาคม 2556

รางวัลที่ 1 976241

เลขท้าย 2 ตัว 37

เลขท้าย 3 ตัว 972, 721, 133, 775

1 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่ 1 565566

เลขท้าย 2 ตัว 66

เลขท้าย 3 ตัว 452, 695, 641, 782

16 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่ 1 639500

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 576, 560, 804, 627

1 มิถุนายน 2555

รางวัลที่ 1 882727

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ตัว 606, 576, 895, 399

16 มีนาคม 2555

รางวัลที่ 1 607064

เลขท้าย 2 ตัว 08

เลขท้าย 3 ตัว 606, 333, 573, 350

30 ธันวาคม 2554

รางวัลที่ 1 526402

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขท้าย 3 ตัว 168, 026, 541, 597

16 ธันวาคม 2554

รางวัลที่ 1 884178

เลขท้าย 2 ตัว 21

เลขท้าย 3 ตัว 784, 235, 651, 295

16 กันยายน 2554

รางวัลที่ 1 731198

เลขท้าย 2 ตัว 28

เลขท้าย 3 ตัว 384, 645, 812, 589

1 กรกฎาคม 2554

รางวัลที่ 1 622953

เลขท้าย 2 ตัว 51

เลขท้าย 3 ตัว 390, 160, 780, 463

1 เมษายน 2554

รางวัลที่ 1 814931

เลขท้าย 2 ตัว 01

เลขท้าย 3 ตัว 723, 584, 040, 036

1 ตุลาคม 2553

รางวัลที่ 1 488372

เลขท้าย 2 ตัว 02

เลขท้าย 3 ตัว 091, 996, 003, 246

16 กรกฎาคม 2553

รางวัลที่ 1 180387

เลขท้าย 2 ตัว 34

เลขท้าย 3 ตัว 309, 219, 572, 024

16 เมษายน 2553

รางวัลที่ 1 211743

เลขท้าย 2 ตัว 96

เลขท้าย 3 ตัว 811, 744, 154, 285

16 ตุลาคม 2552

รางวัลที่ 1 258487

เลขท้าย 2 ตัว 00

เลขท้าย 3 ตัว 174, 135, 226, 122

16 มกราคม 2552

รางวัลที่ 1 743212

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขท้าย 3 ตัว 266, 800, 842, 885

1 สิงหาคม 2551

รางวัลที่ 1 850348

เลขท้าย 2 ตัว 11

เลขท้าย 3 ตัว 236, 386, 408, 913

16 พฤษภาคม 2551

รางวัลที่ 1 329231

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 193, 120, 355, 214

2 พฤษภาคม 2551

รางวัลที่ 1 453011

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขท้าย 3 ตัว 001, 133, 001, 792

1 กุมภาพันธ์ 2551

รางวัลที่ 1 212684

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขท้าย 3 ตัว 311, 472, 732, 796

16 พฤศจิกายน 2550

รางวัลที่ 1 562481

เลขท้าย 2 ตัว 73

เลขท้าย 3 ตัว 130, 198, 752, 844

1 มิถุนายน 2550

รางวัลที่ 1 836393

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขท้าย 3 ตัว 739, 242, 523, 433

16 มีนาคม 2550

รางวัลที่ 1 876763

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขท้าย 3 ตัว 191, 001, 906, 350

16 กุมภาพันธ์ 2550

รางวัลที่ 1 277859

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 625, 607, 979, 384

1 ธันวาคม 2549

รางวัลที่ 1 270052

เลขท้าย 2 ตัว 12

เลขท้าย 3 ตัว 621, 462, 091, 236

1 กันยายน 2549

รางวัลที่ 1 381761

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 600, 693, 093, 626

16 มิถุนายน 2549

รางวัลที่ 1 100935

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขท้าย 3 ตัว 381, 410, 595, 250

30 ธันวาคม 2548

รางวัลที่ 1 492955

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขท้าย 3 ตัว 066, 308, 742, 150

16 ธันวาคม 2548

รางวัลที่ 1 449565

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขท้าย 3 ตัว 802, 162, 958, 994

16 กันยายน 2548

รางวัลที่ 1 214768

เลขท้าย 2 ตัว 10

เลขท้าย 3 ตัว 498, 282, 124, 057

1 กรกฎาคม 2548

รางวัลที่ 1 009554

เลขท้าย 2 ตัว 87

เลขท้าย 3 ตัว 798, 427, 641, 244

1 เมษายน 2548

รางวัลที่ 1 815753

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 482, 381, 224, 807

1 ตุลาคม 2547

รางวัลที่ 1 110866

เลขท้าย 2 ตัว 66

เลขท้าย 3 ตัว 200, 547, 781, 806

16 กรกฎาคม 2547

รางวัลที่ 1 205588

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขท้าย 3 ตัว 696, 726, 461, 154

16 เมษายน 2547

รางวัลที่ 1 705832

เลขท้าย 2 ตัว 12

เลขท้าย 3 ตัว 008, 966, 634, 721

16 มกราคม 2547

รางวัลที่ 1 731342

เลขท้าย 2 ตัว 96

เลขท้าย 3 ตัว 025, 357, 926, 391

1 สิงหาคม 2546

รางวัลที่ 1 766098

เลขท้าย 2 ตัว 91

เลขท้าย 3 ตัว 733, 856, 007, 460

16 พฤษภาคม 2546

รางวัลที่ 1 552784

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขท้าย 3 ตัว 608, 048, 699, 362

2 พฤษภาคม 2546

รางวัลที่ 1 135603

เลขท้าย 2 ตัว 12

เลขท้าย 3 ตัว 498, 870, 386, 522

1 พฤศจิกายน 2545

รางวัลที่ 1 505498

เลขท้าย 2 ตัว 25

เลขท้าย 3 ตัว 341, 297, 747, 383

16 สิงหาคม 2545

รางวัลที่ 1 120108

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขท้าย 3 ตัว 705, 173, 953, 147

1 มีนาคม 2545

รางวัลที่ 1 805590

เลขท้าย 2 ตัว 55

เลขท้าย 3 ตัว 748, 715, 434, 856

1 กุมภาพันธ์ 2545

รางวัลที่ 1 633270

เลขท้าย 2 ตัว 40

เลขท้าย 3 ตัว 956, 414, 621, 859

16 พฤศจิกายน 2544

รางวัลที่ 1 685706

เลขท้าย 2 ตัว 74

เลขท้าย 3 ตัว 339, 976, 600, 275

1 มิถุนายน 2544

รางวัลที่ 1 113311

เลขท้าย 2 ตัว 80

เลขท้าย 3 ตัว 490, 983, 310, 920

16 มีนาคม 2544

รางวัลที่ 1 633616

เลขท้าย 2 ตัว 45

เลขท้าย 3 ตัว 400, 773, 903, 350

16 กุมภาพันธ์ 2544

รางวัลที่ 1 621267

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขท้าย 3 ตัว 155, 275, 673, 305

จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ เข้ารพ.รักษาตัวจากอาการป่วย ชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้หายไวๆ

ถ้าพูดถึงเศรษฐีใจบุญที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชคงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะความงดงามในน้ำใจของเขาทำให้มีคนรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็ไม่นิ่งดูดายของเศรษฐีใจบุญ ซึ่งเขาปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของชาวนครศรีธรรมราชอย่างมากในหลายๆโอกาส

ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือเงินในโครงการวิ่งก้าวคนละก้าวของพี่ตูน และโครงการต่างๆที่ท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วย อย่างล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเมื่อช่วยต้นปีที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยพายุปาบึกซัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับทะเลและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผมกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ในตอนนั้น ลุงจิมมี่ก็ได้ไปอุดหนุนที่ร้านดังในนครศรีธรรมราชเพื่อส่งข้าวสารล็อตใหญ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลุงจิมมี่ได้เอาขนมไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้กินกันตอนน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเราจะทราบดีอยู่แล้วว่าเศรษฐีเมืองคอนคนนี้ เป็นที่รู้จักอย่างที่กว้างขวางเพราะท่านรวยน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู่อื่นมาก

ล่าสุด ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kangplato Fcj  เฟซบุ๊กของ จำลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนชื่อดังชาวนครศรีฯได้โพสต์รูปภาพและข้อความ ซึ่งเขาได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมป๋าจิมที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล และป๋าจิมได้ให้ของขวัญเขาติดไม้ติดมือกลับบ้านไป

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ไปเยี่ยมปาป๋าจิมมี่ ชวาลา ที่โรงพยาบาลมหาราช คุยกันสี่ชั่วโมง แนะนำ ให้ข้อคิด สั่งแทบเล็ด รุ่นใหม่เอี่ยมมอบเป็นของขวัญ พี่ลองได้ใช้เวลาเดินทางไปไหนมาไหน แปดเก้าปีที่แล้วปาป๋าว่า นักเขียนต้องมีเครื่องพิมพ์เหมือนชาวนามีไถ…ปาป้าอยู่ รพ.ปีกับสามเดือนแล้ว ช่วงนี้ไปไหนลำบากเพราะแผลติดเชื้อ เท้าบวมต้องให้ยาลดเชื้อในกระแสเลือด รู้จักรักใคร่กันมาครบ 10 ปี ปาป๋ามีแต่เมตตาแนะนำ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา”

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตที่ผ่านมาพบเห็นและติดตามเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกัน ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก บ้างก็บอกว่า ขอแสดงความยินดี ขอบพระคุณปาป๋า จิมมี่ผู้เมตตา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ปาป้าในเร็ววันนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ปาป้าหายไว ๆ ครับ  ชื่นชมและเคารพครับ

บ้างก็บอกว่า น่านับถือหัวใจที่แข็งแกร่ง ความดีงามที่ท่านเป็นคงนำความผ่องใสมาสู่ใจท่าน ขอให้ปาป้าจิมมี่หายดีโดยเร็วครับพี่ลอง เคารพนับถือในนำ้ใจอันงดงามและขอให้หายเป็นปกติเร็ววันครับ ขอให้ท่านหายในเร็ววันครับ ขอให้สุขภาพร่างกายท่านแข็งแรง หายป่วยไวๆนะคะ ขอให้คุณจิมมี่หายป่วยโดยเร็ววันนะคะ หนูเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ คุณจิมมี่ดูสดชื่นแจ่มใสดีจังค่ กายป่วยใจไม่ป่วย

ขอบคุณ Kangplato Fcj  , tnews

หงายมือมาดูเลย เผยกันฟรีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ลักษณะเส้นลายมือ สัญญาณบ่งบอกลาภใหญ่ เนื้อคู่ แม่นมาก

ศาสตร์การดูลายมือไม่ใช่เพี่ยงความเชื่อในประเทศไทยเท่านั้น การดูลายมือมีอยู่ทั่วโลกหลายๆประเทศก็มีวิธีที่ดูแตกต่างกันออกไป แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับ อีกหนึ่งศาสตร์ ที่ทั่วโลกยอมรับว่าแม่นมาก หากดูเกี่ยวกับดวงความรักเพราะเจ้าเส้นบนสุด ในฝ่ามือด้านขวา เชื่อกันว่ามันคือเส้นแห่งวาสนา หรือเส้นแห่งเนื้อคู่ แต่มันก็สามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะ ลองตามมาเช็คดูครับ

รูปที่ 1. คนที่มีลายเส้นแบบบนี้ : แสดงว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรื่องงานและเรื่องความรัก

สำหรับความรัก : คุณเป็นคนชอบคิดฟุ้งซ่าน คิดถึงแต่ประสบการณ์ร้ายๆ ที่เคยผ่านมาในอดีต อยากที่จะมีใครคอยเคียงข้าง แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้ เป็นเพราะรักเขามาก ไม่อยากให้คนรักเกลียดตนเอง ดังนั้นจึงแกล้งทำเป็นไม่แคร์อะไร แต่เมื่อเขาจากไป คุณกลับต้องมาเผชิญความทุกข์เพียงลำพัง แต่ก็แกล้งทำเหมือนๆไม่เป็นไร สุดท้ายกลับต้องมานั่งผิดหวังเสียใจที่ไม่บอกเขาไปว่า เราแคร์เขามากแค่ไหน? รูปที่ 2

คนที่มีลายเส้นแบบบนี้ : หมายความว่าคุณมีความจริงใจโรแมนติกและหลงใหล แต่เป็นคนอ่อนแอมาก ทำให้ได้รับความกระทบกระเทือนในด้านความสมดุลทางจิตได้ง่าย เป็นคนรอคอยความรัก แต่ก็กลัวจะต้องเสียใจเพราะความรักเช่นกัน

สำหรับความรัก : คุณจะเพลิดเพลินไปกับการเป็นที่มีคนชื่นชมและสนับสนุนมาก คุณคิดว่าการคบกันของคนทั้งสองต้องมีความสอดคล้องระหว่างกัน และจุดที่ตัดกัน แม้ว่าคนอื่น ๆ จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและมีหลายคนที่ดูไม่มีที่ติก็ตาม แต่เมื่อคบกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย คุณจะต้องใส่ใจกับการสื่อสารทางจิตวิญญาณ ตราบใดที่คุณตกหลุมรักเข้า คุณจะเป็นคนที่ยอมเสียสละทุกอย่างได้ โดยไม่เสียใจ

รูปที่ 3

คนที่มีลายเส้นแบบบนี้ : คุณเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคง ,มีความรักระดับปานกลาง,ทั้งหัวใจและร่างกายสามารถพิจารณาได้ในเวลาเดียวกัน และเป็นคนที่จริงใจ ยอมเสียสละต่อผู้อื่นได้!

สำหรับความรัก : อย่ามองข้ามความเชื่อมั่นในตนเอง หากคุณไว้วางใจเขา คุณก็จะเชื่อใจเขาแบบสนิท คุณเป็นคนที่การป้องกันตนเองสูงมาก หากคุณได้รับบาดเจ็บเพียงครั้งเดียว คุณจะไม่ให้ประสบการณ์ความเจ็บปวดแบบเดียวกันนี้ เกิดขึ้นอีก เป็นเรื่องยากที่จะกลับมาเชื่อใจอีกครั้ง คุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกมาก หากคุณได้รักแล้วก็จะทุ่มเท ถวายกายใจให้เขาไปทั้งหมด โดยที่ไม่เสียดายเลย คนรักแบบนี้หายากมาก

รูปที่ 4

คนที่มีลายเส้นแบบบนี้ : หมายความว่าเป็นคนที่สมบรูณ์ มั่งคั่งในเรื่องของความรัก มักได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้าม แต่เพราะว่าคุณเป็นคนไม่คงที่ ทำให้บ่อยครั้งเมื่อต้องพบเจอเรื่องที่ทำให้ตัดสินใจยากในด้าน อารมณ์ความรู้สึกก็จะเกิดความขัดแย้งในตนเอง

สำหรับความรัก : สิ่งที่คุณสองคนให้ความสำคัญก็คือ ความรู้สึกและความจริงใจว่าจะเข้ากันได้ไหม คุณมักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงาน มีนิสัยส่วนตัว หวังให้ฝ่ายตรงข้ามรักและให้คุณค่ากับสิ่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ตาม มีความรู้สึกไวต่อสิ่งต่างๆ คุณเป็นคนที่ชอบไปดูหนังด้วยกัน หรือนั่งชมวิว ดูหนังในบ้านด้วยกัน ใช้ชีวิตคู่ที่แสนสุขไปด้วยกัน นี่ไม่ใช่การพูดเกินจริง แต่เขา/เธอคนนั้นอยากที่จะอยู่ร่วมกัน ดูแลกันไปกระทั่งแก่เฒ่า

รูปที่ 5

คนที่มีลายเส้นแบบนี้ : หมายความว่าเป็นคนที่เน้นให้ความสำคัญกับสิ่งของภายนอก ขี้สงสัยมากและชอบแสดงความเป็นเจ้าของสูง

สำหรับความรัก :เป็นคนไม่ชอบความสนุกสนานเฮฮา แต่ชอบที่สบายๆ เงียบๆก็พอแล้ว สำหรับความรักก็เหมือนกัน จุดอ่อนของคุณคือ เป็นคนขี้ใจอ่อน ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องร้ายแรงกับคุณมากมายขนาดไหน ขอเพียงแค่เขายอมมาขอโทษ แค่นี้คุณก็ใจอ่อนอภัยให้เขาแล้ว คุณไม่ชอบที่จะเห็นคนร้องไห้ ขอเพียงแค่เขาร้องไห้ น้ำมูกน้ำตาไหลมาหาคุณ แค่นี้คุณก็ใจอ่อน ยอมอภัยให้ทั้งหมดแล้ว

รูปที่ 6

คนที่มีลายเส้นแบบนี้ : หมายความว่า คุณเป็นคนที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความรู้สึก

สำหรับความรัก :คุณเป็นคนรักความยุติธรรมมาก แบ่งแยกทุกอย่าง อย่างชัดเจน ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากๆ ขอเพียงแค่คุณได้รักใครสักคน ก็พร้อมจะยอมทุ่มเททำทุกอย่างได้ด้วยความจริงใจ เป็นคนได้รับบาดเจ็บได้ง่ายๆ และมักรู้สึกเป็นปมด้อยอยู่เสมอ แต่ดีที่เป็นคนพอใจกับสิ่งต่างๆได้ง่ายๆ ตกอยู่ในความรักหรือหลงรักคนง่าย ,หลงทางหรือร่อนเร่ได้ง่ายเช่นกัน คุณเป็นคนลืมคนยาก,ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่ชอบการปฏิเสธคน,ไม่ชอบให้อภัยตนเอง คนประเภทนี้ต้องการคู่รักที่เป็นคนอบอุ่น นุ่มนวล สามารถเป็นไหล่ที่ซบได้ เมื่อคุณต้องเผชิญกับความยากลำบากขอเพียงแค่มีใครคนหนึ่งคอยให้กำลังใจก็พอ

รูปที่ 7

คนที่มีลายเส้นแบบนี้ : หากคุณเป็นผู้ชาย ก็เป็นคนที่ระแวดระวังตัวสูง ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเหมือนโดนกดขี่ หากเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนเด็ดเดี่ยว ชอบพึ่งตนเอง ไม่ชอบพึ่งพาคู่ครองหรือฝ่ายตรงข้าม

สำหรับความรัก: ในเรื่องของความรักคุุณค่อนข้างที่จะดูซื่อๆ ขอแค่อยู่ต่อหน้าคนที่คนชื่นชอบหรือแคร์ ก็จะแกล้งทำเป็นเข้มแข็งขึ้นมาทันที ชอบที่จะกล้าหาญอย่างคุณ ต้องการคู่ครองที่แข็งแกร่งกว่า ทางที่ดีควรเป็นคนที่หยาบคายหน่อย แต่ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีพละกำลัง,นิสัยร่าเริง,ไม่เป็นคนขี้ขลาด อ่อนแอเกินไป แบบนี้ถึงจะเหมาะสมกับคุณ

รูปที่ 8

คนที่มีลายเส้นแบบนี้ : หมายความว่าคุณเป็นคนจริงใจยอมทุ่มเทเพื่อคนที่ตนรัก เป็นคนมีมั่นใจในตนเองสูง แต่เป็นคนไม่ค่อยมีเซ้นส์ในเรื่องการตัดสินใจ ทำให้มักถูกหลอก โดนเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย บนหนทางแห่งความรัก มักต้องประสบกับความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดได้ง่าย

สำหรับความรัก :คนที่จริงจังและมุ่งมั่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณจะแต่งงาน คุณจะคิดว่ารสชาติของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณเป็นคนรักครอบครัวและมีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูง หากอยู่ที่บริษัทก็จะเป็นที่รักใคร่และให้ความเชื่อถือ เป็นคนแรกที่ทุกคนนึกถึง ก่อนแต่งงานคุณอาจเป็นคนที่ยุติธรรมในเรื่องเพศชาย หญิง มีหลักการหลากหลาย แต่พอหลังแต่งงาน คุณก็จะยอมเสียสละเพื่อคนในครอบครัวมีความสุข คุณก็หวังอยากให้คู่ครองก็เหมือนคุณ ที่เป็นคนมีความพยายาม มีความคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเอาใจใส่ของคุณ จะทำให้ตัวคุณเองดูงดงามมากที่สุด

เทพองค์ไหนจุติเป็นคุณ บอกเลยว่าแม่นมาก ทำนาย จากนิสัย วันเกิด 7 วัน ตามตำราโหราศาสตร์โบราณ

คำว่าโหรา แปลมาจาก อโหราตร์ สันสกฤตและ อโหรตตัง มคธตรงกับความหมายที่ว่า ” วันและคืน”ตามปทานุกรมฉบับหนึ่งว่า โหรา คือ อุทัยแห่งราศี ชั่งโมง ลักษณะหรือเครื่องหมาย เรขาหรือเลขา ศาสตร์อันว่าด้วยกษัตรวิทยา อีกฉบับหนึ่งให้ความหมายศัพท์ไว้ดังนี้คือ…อโหรา คือ ชั่วโมง หรือชาตะ

โหราจารย์ คือผู้ที่ทำนายทางวิชชาโหร โหราศาสตร์ คือตำราดูฤกษ์ดาราศาสตร์ คำว่า ” โหร ” ไทยอ่านว่าโหร สันสกฤตอ่านว่า โหรา แปลว่าหมอดูฤกษ์หรือผู้ชำนาญทางดาราศาสตร์ ” โหรา ” แปลว่า โลกอื่น แปลความหมายได้ว่า”ทายกาลล่วงหน้า หรือว่าดูอนาคตล่วงหน้า ” ศาสตร์ ” แปลว่า วิชาการต่างๆ

https://konlike.com/

รวมความได้ว่า โหราศาสตร์แปลว่า วิชาที่ดูอนาคตล่วงหน้า

วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์ ทางพุทธศาสตร์อาศัยเหตุ เป็นเครื่องพยากรณ์ผล ส่วนโหราศาสตร์นั้นอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์ คือเป็นเครื่องเทียบเคียงผลกรรมของมนุษย์ ที่มนุษย์เราทุกคนได้รับผลกรรมนั้นอยู่ และจะได้รับผลต่อไปในชั่วระยะกาลแห่งชีวิต ทั้งที่เป็นกรรมดี และกรรมชั่ว โหราศาสตร์จึงเป็นเครื่องชี้ผลกรรมของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้โดยอนุมาน ทั้งนี้ คนที่เกิดในวันต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลจากดวงดาวต่างๆแตกต่างกันออกไป

ทำนายผู้เกิดวันอาทิตย์

กล่าวกันว่า ผู้ใดที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น จะต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมิได้อยู่บ้านเกิด เมืองนอน ของตนเอง มีอารมณ์ร้อนแรงเป็นจังหวะ เช่นเดียวกับความเป็นมาของเทพพระอาทิตย์ผู้นี้ ที่เป็นเทพประจำวันคนที่เกิดวันอาทิตย์ จุติมาจากเมืองกลิงคราษฎร์ เป็นคนใจแข็ง เคียดแค้น โกรธง่ายหายเร็ว

ทำนายผู้เกิดวันจันทร์

กล่าวกันว่าคนเกิดวันจันทร์ ผู้นั้นมักขาด ไร้มิตรผิดญาติ พึ่งพามิได้ อาศัยเงินทองมือซ้ายมือขวา มาเป็นพี่น้อง ครองตัวมั่นคง ใจจิตคิดครอง เพื่อนฝูงชอบใจ มานะโกรธง่าย ใจแข็งปากกล้า พี่น้อง ครองตัวมั่นคง ใจจิตคิดครอง เพื่อนฝูงชอบใจ มานะโกรธง่าย ใจแข็งปากกล้า พี่น้องเขาว่าไม่เกรงเถียงสิ้น มีแผลสำคัญ ท่านว่าถูกไฟ สองครั้งเป็นไร แทบตายลำบาก เป็นเพราะผู้ใหญ่สองครั้งไฟไหม้ ภายหลังได้ดี ครอบครัวท่วงที นามชื่อธาตุไม้ ในกำเนิดนั้นจุติมาจากนครนาคราช มีเสน่ห์ เดชานุภาพจะได้เป็นใหญ่ มากชูหลายคู่ครอง

ทำนายผู้เกิดวันอังคาร

กล่าวกันว่า ผู้ใดเกิดวันอังคารนั้น จะมีอารมณ์รุนแรง ไม่ค่อยยอมใคร มีนิสัยขี้โมโหง่าย แต่ก็หายเร็ว ยามดีก็ดีใจหาย หากยามร้ายใครก็เอาไม่อยู่ เป็นคนดวงแข็งคนหนึ่งทีเดียว เช่นเดียวกับเทพวันอังคาร จุติมาจากแดนนรก มีกำลังแรงใจแข็งนักรบ ชอบอาสาเจ้านาย ออกทัพจับศึก

ทำนายผู้เกิดวันพุธ

กล่าวกันว่า ผู้ใดเกิดวันพุธนั้น มีความสามารถ ฉลาดประกอบอาชีพ หากมีอาชีพค้าขายจะประสบความสำเร็จเมื่อบั้นปลาย จะต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้ง ลำบากตอนต้นสบายตอนแก่ จุติมาจากลังกาทีป มักได้ดี มีทรัพย์มาก ได้คู่ครองดี มีวาสนาสูง

ทำนายผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

กล่าวกันว่า ผู้ใดเกิดวันพฤหัสบดีนั้น เป็นคนหนักแน่นมีเพื่อนฝูงมาหน้าหลายตา มักประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ก็ได้มาด้วยความลำบากมิใช่น้อย จุติมาจากสวรรค์ เป็นคนดีมีสติปัญญา รู้หลักนักปราชญ์ เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป

ทำนายผู้ที่เกิดวันศุกร์

กล่าวกันว่า ผู้ใดเกิดวันศุกร์นั้น จะมีนิสัยเก็บตัว มีความเป็นอยู่ง่าย ๆ รักความสงบ หากยามใดมีรักก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้จนหมด และก็มักจะสลัดรักนั้นได้ง่ายด้วยเช่นกันหากรู้ว่าคู่รักเปลี่ยนใจ เข้ากับคนง่าย มักจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก จุติมาจากอุตตรกาโรทวีป มักได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ แต่งตัวไม่เป็นชอบเก็บตัวสังคมไม่เป็น

ทำนายผู้ที่เกิดวันเสาร์

กล่าวกันว่า ผู้ใดเกิดวันเสาร์นั้น ต้องลำบากตรากตรำหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ไม่ค่อยได้รับการอุปถัมภ์เหมือนคนเกิดวันอื่น ๆ ต้องอาศัยลำแข้งของตัวเองเป็นหลัก แต่ผู้ใดที่ประสบความสำเร็จจากอาชีพ ก็จะมีคนยกย่องและยำเกรงเป็นส่วนใหญ่ แต่กว่าจะก้าวขึ้นมาถึงขั้นนั้นก็ลำบากมิใช่น้อย จุติมาจากเขาไกรลาส มีฤทธิ์เดช มีอำนาจ วาสนา อาสาเจ้านาย จะได้เป็นใหญ่เจ้าคนนายคน

ฉะนั้น สำหรับคนที่เกิดตามวันต่างๆของเทพประจำวันทั้ง 7 วัน จะมีพระพุทธเจ้าในปางต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ ละเว้นกรรมชั่ว ยึดมั่นในศาสนาและการสวดบูชา พระประจำวันเกิด ก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เรามีสติ มีสมาธิ และเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : horolive , วิกิพีเดีย

หมอช้าง เผยดวง 2 ราศี ดาวราหูโคจรเข้า เตรียมรับทรัพย์ใหญ่ พร้อมแนะวิธีแก้เคล็ด

เชื่อว่าดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลง บุญวาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากัน วันนี้ทางทีมงานเผย ดวง หมอช้าง ล่าสุดเผยถึง ดวง 2 ราศี วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ พระราหูจะย้ายราศีแล้วนะครับ โดยรอบนี้จะส่งผลดีกว่ารอบก่อน ซึ่งจะเป็นการย้ายเข้า ราศีเมถุน และ ธนู และย้ายออกจากราศี กรกฎ และ มังกร

หมั่นบริจาคทาน ทำบุญกับสิ่งมีชีวิต เสริมดวงให้เจริญก้าวหน้า ร่ำรวย

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

ขอบคุณ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

โบราณว่าห้ามมีเด็ดขาด เตือนแล้วนะ เผยข้อห้าม การสร้างบ้าน อย่าทำ ถ้าไม่อยากเจอดี

วันนี้เราจะพามาดูข้อห้ามในการสร้างบ้านตามความเชื่อโบราณแบบไทยๆ ทั้งนี้ เพื่อประดับความรู้ เผื่อใครกำลังจะสร้างบ้านรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย อย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน

1. ห้ามมิให้ทำขื่อใหญ่กว่าเสาบ้าน

2. ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน

3. ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้

4. ไม่ควรสร้างบ้านแบบรูปศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้อง ไม่มีฝา 1 ห้อง

5. ไม่ควรสร้างบ้านที่มีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ

6. ห้ามปบลูกบ้านขวางตะวัน

7. ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง

8. ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว

9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่กลางบ้าน

10. จำนวนบันไดห้ามใช้จำนวนขั้นคู่

11. บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก

12. ไม่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก

13. ไม่นอนขวางกระดาน

14. ไม่ทำน้ำพุไหลเข้าตัวเรือน

15. ไม่ทำทางลอดใต้ห้องส้วม

16. ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว”ที”

17. ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน”อกแตก”

18. ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน

19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก

20. ห้ามใช่ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน

21. ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ

22. ห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือน

23. ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขาขึ้น

24. ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมตอม่อ

25. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบล้อมทั้งสี่ด้าน

และยังมีอื่นๆอีกมาก บ้างความเชื่อก็คิดว่าบางสิ่งบางอย่างหากทำแล้วจะทำให้ดวงตกขัดโชคขัดลาภ

จะมีโชคจากสิ่งที่มองไม่เห็น เปิด 4 ราศี มีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหญ่ มีรถคันใหม่ หมดเคราะห์ หลังเจอปัญหารุมเร้า

ชีวิตคนเรามีลง ย่อมมีขึ้นเป็นธรรมดา แต่สำหรับใครหลายคนที่โดนปัญหารุมเร้าจนหัวร้อน เครียดจนหาทางออกไม่ได้ คนใกล้ตัวหันมาเป็นศรัตรู หาเรื่องปวดหัวมาให้ไม่เว้นแต่ละวัน พยายามทำดีแค่ไหนก็ไม่มีคนเห็น ทำคุณกับคนไม่ขึ้น ในทางพระพุทธศาสนาเรียกมรสุมชีวิตนี้ว่ากรรม แต่ทุกมรสุมเมื่อเข้ามาแล้วก้ย่อมเคลื่อนออกไป ตามหลักธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ไม่นาน ก็ดับไป

แต่เมื่อไหร่หละ? วันนี้เรามีคำตอบจาก หมอเค้ก มาให้เพื่อนๆได้สบายใจกัน ซึ่งเป็นคำทำนายของ 4 ราศีที่มีเกณฑ์ หมดทุกข์ หมดโศกกับปัญหาที่มารุมเร้า พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา คนไหนหวังจะได้บ้านซักหลัง ก็จะได้สมใจ ใครหวังอยากได้รถขับ ก็เมือนจะง่ายไปหมด

สำหรับ 4 ราศีที่จะมีดวงเฮง รับฟ้าใสหลังฝนกระหน่ามาแสนนานนั่นก็คือราศี มังกร เมษ ตุลย์ พิจิก

ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี ต้อนรับเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียว สำหรับคนที่หวังโชค หมอเค้ก ยังบอกอีกว่า จะได้โชคลาภ จากสิ่งลี้ลับ ที่มองไม่เห็นตัว อาจจะเป้นบรรพบุรุษที่ล่วงลับกลับมาช่วย ซึ่งเหมาะเจาะกับช่วงตรุษจีนพอดี รวมทั้งเหล่าเทวดาประจำตัวทั้งหลาย ซึ่งเป้นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีจริง ก็แล้วแต่ความเชื่อ สำหรับใครที่ไม่ได้อยุ่ในเกณฑ์ 4 ราศีนี้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจในโชคชะตา เพราะอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็จะเคลื่อนเข้าสู่ความจริงของโลกธรรม 8 นั่นก็คือ

-มียศ เสื่อมยศ

-มีลาภ เสื่อมลาภ

-มีคนสรรเสิญ ย่อมมีคนนินทา

-มีความทุกข์ ก็ย่อมมีความสุขเช่นเดียวกัน

ใครที่ชอบทำบุญสร้างบารมีไว้เยอะๆถึงคราวใดที่ลำบากทุกข์ยาก ปัญหาถาโถมเข้ามา ก็ให้คิดถึงความดีที่เคยทำเอาใว้ เหมือนกับการถอนเงินเอามาใช้ เชื่อว่าบุญบารมีเหล่านั้น สามารถช่วยดลให้เราผ่านพ้นทุกๆปัญหาไปได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณคำทำนายจาก หมอเค้ก Magic designs

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม 2 ราศี ดวงเฮงพ้นเคราะห์ หลังราหูย้าย ได้จับเงินแสน เงินล้าน

เรียกได้ว่าเรื่องของดวงนั้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่หากนึกถึงเรื่องดวงเชื่อได้ว่าหลายคนจะต้องนึกถึงชื่อของ “หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” หมอดูชื่อดังที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ด้วยสไตล์การดูดวงแบบเฉพาะตัวเข้าใจง่าย ทำให้ชาวเน็ตชื่นชมและนิยมเข้ามาดูดวงกับทางเพจ หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เป็นอย่างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ดวงชื่อดังที่หลายคนต่างให้ความนับถือ

โดยล่าสุดทาง “หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” ก็ได้มีการออกมาทำนายดวงของชาวราศีต่างๆ หลังดาวราหูย้าย 22 ก.พ. 62 นี้ ว่าผู้ที่เกิดวราศีกรกฎ กับ ราศีมังกร และ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันเสาร์ จะมีดวงเฮงพ้นเคราะห์ ฟ้าปิดได้จับเงินแสน เงินล้าน

ภาพจากเพจ

โพสต์

ขอบคุณ หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูดวงฟรีแก่ทุกท่าน

ดวงชะตา 12 นักษัตร “ฉบับจันทรคติแบบโบราณ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เปิดดวงชะตา 12 นักษัตร “ฉบับจันทรคติแบบโบราณ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดวงชะตาในอนาคตของคุณ จะเป็นอย่างไร เช็กได้ที่นี่เลยจ้า!! วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเปิดดวงชะตา โชคลาภ วาสนา ตามฉบับจันทรคติแบบโบราณ ที่คนสมัยก่อนใช้ทำนายอนาคตของเหล่าเศรษฐี! มาดูกันดีกว่า ว่าจะแม่นมากแค่ไหน ตามมาพิสูจน์พร้อมกันเลยจ้า!

คนที่เกิดปีมะเส็ง
ในเดือนกุมภานี้ จะประสบความสำเร็จดี มีโชคมีลาภ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จงอกงามไพบูลย์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การ เริ่มต้นความมั่นคงของชีวิต ด้านการงาน คุณจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี และผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุน การเงิน จะมีโชคกะทันหัน ได้เงินมาอย่างไม่คาดคิด ไม่คาดฝัน หรือมีผู้ใหญ่ ให้เงินใช้เป็นพิเศษ ส่วนความรักยังเป็นไปได้ด้วยดี คนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่า

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : ทำบุญ ไม้กวาด หรือ น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆ กวาดลานวัด ล้างส้วมวัด ชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีฉลู และ ปีระกา
สำหรับดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพ และอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่เจ้านาย มีภาระค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังต้องมีเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศ ต่างถิ่นต่างแดน การงานจะประสบความสำเร็จ มีสิ่งมากมายหลั่งไหลเข้ามา จะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องของงาน ในส่วนการเงินให้ระวังจะมีเรื่องเสียหาย มีค่าใช้จ่ายมากในเดือนนี้ ดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินอย่างรัดกุม คนที่มีคนรักต้องระวังจะมีปัญหากัน เกิดเรื่องมือที่สาม มีปากเสียง มีการกระทบกระทั่ง ซึ่งกันและกัน

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : ทำบุญด้วยน้ำ ซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทำบุญกับแม่ชี หรือนักปฏิบัติธรรม ถวายรองเท้า เพื่อให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บ อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีขาล และ ปีจอ
ในเดือนกุมพานี้คุณจะเกิดเรื่องเสียหาย เพราะญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด ควรระวังเรื่องของการใช้จ่าย มีหนี้สิน จะเกิดความหงุดหงิดใจร้อน ดังนั้นจึงต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น งานที่ทำอยู่ให้ระวังเรื่องของความผิดพลาดเสียหาย เจ้านายหรือผู้ใหญ่ติเตียนเป็นโทษ ส่วนการเงินจะมีเรื่องของการใช้จ่ายมาก หรือมีเหตุให้เสียทรัพย์ สวดคาถาเงินล้านเยอะๆ จะได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเงิน ความรักของคนเกิดปีดังกล่าวในช่วงเดือนนี้จะมีความใจร้อนเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องระวัง อารมณ์ความหงุดหงิด ความใจร้อนจะเป็นสาเหตุทำให้ เกิดความแตกแยกในครอบครัว

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : ทำบุญ ถวายผ้าไตรจีวร หรือปิดทององค์พระปฏิมา เพื่อแก้วิถีกรรมที่เกิดจากสิ่งไม่ดี ปัญหาครอบครัวจะได้หมดไป อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีมะเเม
ในภาพรวมถือว่า ประสบความสำเร็จในทางที่ดี แต่ปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินจะมี และต้องระวังเรื่องของ อุปสรรค ระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกฉวยโอกาส การงานถึงแม้จะมีปัญหา มีอุปสรรคบ้างในช่วงนี้แต่ก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ส่วนเรื่องการเงินในเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระวังเรื่องของหนี้สิน คนที่มีความรักให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดความใจร้อน ส่วนคนที่โสดยังต้องโสดต่อไป เพราะจะมีความเสียหายทะเลาะกัน

สำหรับวิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : ควรปฏิบัติธรรมบ่อยๆ หรือสวดมนต์ รักษาศีลเจริญภาวนา ความเสียหายความขัดแย้งต่างๆจะได้คลี่คลาย อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีชวด และ ปีวอก
ในกุมภานี้คุณจะประสบความสำเร็จ สิ่งที่คาดคิด หรือสิ่งที่คิดหวังไว้ มีความสุขสมปรารถนา มีโอกาสจะได้เดินทางไกล หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แต่อาจมีความใจร้อน โกรธง่าย หงุดหงิดง่ายในช่วงนี้ การงานก็จะประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเพื่อดูงาน หรือได้พักผ่อน แต่เรื่องการเงิน จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น หรือมีเหตุที่จะต้องเสียทรัพย์ ในเรื่องความรักให้ระวังเรื่องความขัดแย้งเพราะอารมณ์ร้อน ไม่ควรอยู่ใกล้กัน หรือให้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต่างจังหวัดเพื่อแก้ดวง

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : ของคนที่เกิดปีชวดและปีวอก แนำนำให้ไปไหว้พระราหู พระแก้วมรกต หรือศาลหลักเมือง ถวายแสงสว่าง หลอดไฟ หรือเทียน เพื่อให้ปัญหา หรืออุปสรรคของชีวิตนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีมะเมีย
มีโอกาสจะประสบความสำเร็จ มีโชคหรือได้ลาภมาแบบฟลุ้คๆ ไม่คาดคิด กิจการ การค้าขาย การลงทุน อยู่ในทางที่ดี โครงการใหม่ กิจการใหม่ๆ ที่คาดหวังไว้ จะประสบความสำเร็จในทิศทางที่ดี แต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วย ในด้านการงานจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี การลงทุนใหม่ๆ จะมีผลประโยชน์ หรือกำไร มากขึ้น ส่วนการเงินของคุณมีโอกาสจะได้โชคแบบฟลุ้คๆ ความรักของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คนที่แต่งงานแล้ว หากวางแผนที่จะมีบุตรก็สามารถมีบุตรได้ คนที่มีคู่แล้วให้ระวังปัญหามือที่สาม

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : ทำบุญกับแม่ชี หรือนักปฏิบัติธรรม ด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหารยา และชีวิตจะประสบความสำเร็จราบรื่นมากยิ่งขึ้น อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีเถาะ และ ปีกุน
ในเดือนกุมภานี้คุณต้องระวังเรื่องคนอื่น เขาหลอกเขาลวง เกี่ยวกับด้านการเงิน หรือการลงทุน จะมีการเดินทางไกล ให้ระวังเรื่องปากเสียงกับผู้อื่น หรือคดีความ การทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองคนรัก คนโสดจะได้เจอคู่ทางไกล หรือต่างชาติ การงาน จะประสบความสำเร็จดี มีการเดินทางไกล เหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษในเดือนนี้ การเงินจะมีรายได้เข้ามามาก และมีรายจ่ายมากเช่นกัน ให้ระวังจะเกิดปัญหาเรื่องการหมุนเงิน ความรักคนที่คู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดจะเกิดความผิดลูกผิดใจกัน

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : สักการะบูชาพระแก้วมรกต ศาลหลักเมือง ขอให้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทางไม่ดี กลับจากร้ายกลายเป็นดี ขอให้การเงินหมุนเวียนเจริญคล่องตัวอ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ

คนที่เกิดปีมะโรง
คุณจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี มีโอกาสก้าวหน้า มีโชค ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ มีผู้ใหญ่เกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การงานมีความก้าวหน้าและจะประสบความสำเร็จในทางที่ดี การเงินถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดี ถ้ามีปัญหาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุ้มชู ความรักของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่น คนโสดเดี๋ยวจะได้เจอคนที่ดีเข้ามา ที่มีความสนิทสนมเหมือนกับเพื่อนเก่า

วิธีแก้ดวง หรือเสริมดวง : คือ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมมากๆ หรือ สร้างพระหล่อพระ ผลบุญ จะช่วยส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ