ดวง » ดวงมาแรง สำหรับคนเกิด 3 วันนี้ ทำอะไรก็เริ่มดี ไปเรื่อยๆ จนจะได้รับโชคเงินในเร็วนี้

ดวงมาแรง สำหรับคนเกิด 3 วันนี้ ทำอะไรก็เริ่มดี ไปเรื่อยๆ จนจะได้รับโชคเงินในเร็วนี้

31 August 2019
128   0

หากพูดถึงเรื่องดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนนั้น มันมักเปลี่ยนแปลงไปอยู่บ่อยๆ โดยวันนี้เรา “คนไลค์” มีคำทำนายแม่นๆของอาจารย์ดังมาฝากกัน สำหรับคนใดที่เกิดใน 3 วันดังต่อไปนี้ จังหวะโชคโดดเด่น ทำอะไรมักจะเริ่มดี จะเริ่มเข้าที่ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับปัญหามากมายก็ตาม แต่เชื่อเถอะว่ารักจากภายในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะ ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนอย่างแน่นอน

วันจันทร์

สิทธการิยะ หญิง ชายผู้ใดที่เกืดในวันจันทร์ นามนั้นมีชื่อว่า ราชสิงห์นามรอบรู้ตามลัคนาว่า เป็นธาตุไม้ โกรธง่ายหายเร็วยิ่งนัก เพราะปากร้ายเหลือขวัญ คนจึงเป็นช้าศึกโดยทั่งไป พออายุย่างได้ ๑๕ พาให้เกิดร้อนอกร้อนใจ เพราะคบพวกพาลพาให้เสียศรีเสียศักดิ์ ๒๓ จะประสบครบบุญกุศล ตั้งตัวตนได้เป็นอย่างดี แต่พอ ๓๐ เกิด กลียุคมาบรรจบ ให้พบกับเคาระห์ร้ายแรง ยิ่งนักแทบจักเอาตัวไม่รอด แต่ก็ปลอดภัยไร้อันตราย พออายุ ๕๐ เศษ ได้รับแต่ความสุขพันทวี หาทรัพย์ได้ดีไม่มีขาดมือ แต่ต้องยื้อถือเอาไว้บ้าง เพราะเงินค่อนข้างจะเรียราด ทิศมูลของชีวาตม์นั้นหรือคือบูรพา อันองค์พระปฎิมาเอาไว้ทิศหรดี สวนศรีปลูกมาดีดอกไม้นั้นใซร้ทิศอิสาน สระและบ่อธารจงเอาไว้ทิศอาคเนย์ ครัวไฟของร้อนเอาไว้ทิศพายัพ ข้าทาสบริวารสรรพดเอาไว้ทิศทักษิณจักโสภิณผ่องสวัสดิ์ พ้นพิบัตินานาเป็นสุขเกษม ตาบเท่าชีวาของตนนั้นแล

เกิดวันพฤหัสบ่ดี

สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดในวัน พฤหัสบดี จงรู้เรื่องชี้มุนีนามขนาน ธาตุน้ำเป็นหลักฐานโดยนัย น้ำใจแสนจะดุดันมีปัญญามากรอบรู้ทั้งมวล โดยควรแท้แก่การยกย่อง แคล้วคล่องในการขีดเชียน ชอบเรียนเป็นยิ่งนัก ปากโวหารดีเหลือหลายจนเป็นที่สบายของสตรีและสมณะ ส่วนลาภละก็จะมาตกสู่เราเนือง ๆ จนเป็นแสนประเทืองในชีวิต แล้วจะมีผิดมาตกต้องตอนอายุได้ ๕๐ โดยประมาณ จะโศกเศร้าแสนสิ่งเป็นยิ่งนัก ต่อจากนั้นก็จะพักอย่างสุขสบาย ทิศมูลของคนนั้นหนาคือ ทิศปัจจิม พระปฎิมาสิ้นนั้นใซร้ให้เอาไว้ในทิศอุดร สระบ่อสำหรับสาครให้เอาไว้ทิศพายัพ สวนบังคับให้เอาไว้ทิศหรดี ยุ้งสางดีแท้นั้นให้เอาไว้ทิศทักษิณ ข้าทาสบริวารยิลให้เอาไว้ทิศอิสาน ส่วนอาวุธผลาญข้าศึกศัตรูให้อยู่ทิศบูรพา ครัวไฟนั้นหนาให้อยู่ทิศ อาคเนย์ทุกข์หันเหไปจากนี้ช่องชี้ดุจประกาย จักสุขสบายสำราญยิ่งนักแลท่าน เอย

เกิดวันเสาร์

สิทธิการิยะ หญิง ชาย ผู้ใดที่เกิดในวันเสาร์ จงเร่งรู้เค้ามีนาคนามขนาน ธาตุไฟเข้าประสานพาให้ร้อนแรง ปานเพลิงเถลิงแสงเฉิดฉัน แสนจะห้าหาญเหิญกล้า มิตรมีมากหน้าหลากหลาย เงินทองมากมาย ล้วนเก็บไว้เป็นอย่างดี ต่อเมื่อคราวหน้าเกิดเรื่องร้อนเหลือ ที่ทำให้พ่อแม่ต้องหย่าร้าง เมื่อภายหลังผ่อนผันจึงมั่นอุดม ส่วนตนนั้นเข้าผสมว่ามีไฝฝ้า ที่เรียกว่า ปานมีอยู่ตามร่างกาย ที่จะทำให้ตกอับเข้าบีบคั้นสุนักพลันเขม่นเขี้ยว ขบเขี้ยวเอาหนหนึ่งเข้าตามติดสนิทตน ถ้าจรดลทางน้ำให้เร่งระวัง อาจพลาดพลั้งพาให้เสียสินทรัพย์ ให้จนอับมีทางหลีกคือถือเพศบรรพชิต เพราะใจจิตนั้นมักจะชอบเจ้าชู้ พอเจอะหมู่หญิงเข้ามักชักคิ้วลิ้วตา แม้กระทั้งเป็นนารีอายุ ได้ ๑๕ ปี เริ่มมีคนปองสมัครักใคร่ แต่แล้วพึงใจใคร่ครวญ เมื่ออายุ ๓๐ ด่วนจะมีทะเลาะวิวาท แทบจะขาดคลายรักสมัคสมาน พอพ้นนั้นก็จะสุขสำราญเปรมปรี จะประสบเคราะห์สวัสดีเลื่อยไป อันมูลฐานของตนนั้นใซร้อยู่ทางทิศอาคเนย์เอนกคุณแท้เลิศล้ำองค์พระปฎิมา มุ่งวันทนาชูชิดคือ ทิศหรดี ส่วนสวนอุทยานดอกไม้มาลัยหอมควรพร้อมปลูกไว้ทางทิศพายัพ ต่อไปเป็นอันดับศัตราวุธที่สุดให้เอาไว้ทางทิศทักษิณ อันครัวไฟจงให้ผินไปทางทิศบูรพา แล้วจักได้ศรีสง่าแก่ตนเป็นมงคลเรือน จะพ้นความแปดเปื้อนเป็นศรีศักดิ์ จะมีคนรักมากทั้งข้าทาสบริวาร ทรัพย์สินหลายประมาณด้วยประการฉะนี้แลท่านเอย

Facebook Comments