เสี่ยงดวง-หวย » ใครมีเงินขาด-ธนบัตรชำรุด สามารถขอแลกใหม่ได้ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ จากธนาคาร

ใครมีเงินขาด-ธนบัตรชำรุด สามารถขอแลกใหม่ได้ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ จากธนาคาร

24 July 2019
474   0

เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนจะต้องอ่าน มันเป็นเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณ รู้หรือไม่ว่าเงินที่เป็นธนบัตรหรือว่าแบงก์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการใช้มาเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดการชำรุด ฉีกขาดได้ จนทำให้หลายคนอาจจะไม่กล้าที่นำไปใช้ กลายเป็นธนบัตรที่ถูกเก็บเอาไว้ไม่มีค่าไป

ธนบัตรชำรุด

ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2501 มาตรา 18 จำ​แนกไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้

1) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น

หลักเกณฑ์การรับแลก – ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับเพียงครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น ​

2) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน

หลักเกณฑ์การรับแลก – ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

3) ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป

หลักเกณฑ์การรับแลก – ​ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อเห็นประจักษ์ได้ว่าส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

​4) ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ

หลักเกณฑ์การรับแลก – ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อการลบเลือนนั้น ไม่ถึงทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น ​​

สถานที่ติดต่อขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

– ​ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)

– ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)

ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

​1) กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

2) กรณีต้องเขียนคำร้อง

​- ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน

– ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน

– ธปท. จะแจ้งและโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง

– ธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือ แ ม ล ง กัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก อาจได้รับความเสีຍหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอออกหลักฐาน และนำธนบัตรมาขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

– การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไม่เสีຍค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น​ เป็นข้อมูลสาระดี ๆ ที่ควรรู้ไว้ เผื่อคุณมีธนบัตรที่ชำรุดจะได้รูปว่าชำรุดแบบไหนแลกเปลี่ยนได้ และสามารถไปแลกปลี่ยนที่ไหนได้

ธนบัตรชำรุด
แหล่งที่มา: thaihitz / ธนาคารแห่งประเทศไทย

Facebook Comments